Coaching van zorgcoördinatoren, leerkrachten & leerlingbegeleiders

Coaching van zorgcoördinatoren, leerkrachten & leerlingbegeleiders op de school of elders

Ondersteuning rond moeilijke thema’s die zich binnen klasgroepen, leerkrachtenteams, in contact met ouders of individuele kinderen afspelen.
Dit kan ook gaan over thema’s rond individuele problematieken, die een weerslag/effect hebben op de groepsdynamiek.
Bv dood van een ouder/kind/broer of zus, grensoverschrijdend gedrag thuis of op school, kindermishandeling, extreme pesterijen, hoe omgaan met vechtscheidingen,…

Gedurende mijn werkperiode in het CLB (ik werkte 14 jaar halftime daar) ben ik bezig geweest met het ontwikkelen en uitwerken van een visie voor VCLB rond verontrustende situaties. Concreet resulteerde dit in het  uitschrijven van een ‘Werkboek Kindermishandeling’ :  een concreet stappenplan voor CLB’s en scholen om met alle betrokkenen aan het werk te gaan in situaties van intra- en extrafamiliale mishandeling en misbruik.
Nadien werkte ik een  gezamenlijke visie voor VCLB uit rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen/schoolverwante volwassenen. Mijn visie kan je lezen in “Werken met Seksueel  Grensoverschrijdend Gedrag (=SGG) op school : de rol van CLB en school”.

Mijn ervaringen in het werken met deze problematiek binnen scholen én het bedenken, uitwerken en  uitschrijven van de boeken, maakt dat ik erg vertrouwd ben om met dergelijke situaties in scholen aan de slag te gaan.

Meer info nodig?