Coördinerende functie / bemiddeling

Coördinerende functie /bemiddeling op school, extern of in de praktijk

Een belangrijk deel van mijn job is om de de communicatie te faciliteren, om de coördinatie en het op mekaar afstemmen van hulp op school en hulp van externe hulpverleners - in situaties waarbij een leerling met veel betrokken hulpverleners zit.

In mijn begeleidingen merk ik dat gezinnen vaak met verscheidene externen (huisarts, school, kinderarts, hulpverleners,…) samenwerken. Ieder werkt goed op zijn eigen domein, maar er blijkt weinig overkoepelend overleg te zijn. Daardoor mist het vaak een gezamenlijke visie en doel.
Een taak die ik voor jullie kan opnemen, is het luisteren naar en bevragen van alle partijen , ze indien nodig bij elkaar brengen en een gezamenlijk eenduidig doel formuleren.

Meer info nodig?