Supervisie / coaching voor externe hulpverleners

Supervisie / coaching voor externe hulpverleners in de praktijk of op locatie

Hulpverleners die geconfronteerd worden met thema’s waarmee men niet zoveel ervaring heeft (bv rouw, zelfdoding, grensoverschrijdend gedrag, misbruik en mishandeling, vechtscheiding, …) of die bij henzelf allerlei dynamieken oproepen, kunnen terecht voor een eenmalig consult of langdurig traject.

Ook vragen rond individuele supervisies, gelinkt aan eigen thema’s zijn welkom!

Meer info nodig?