Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Dagje Boets Kinder – en gezinstherapie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek
wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 sessie. Tijdig verzetten van de afspraak telefonisch is uiteraard mogelijk. Bij ziekte graag in overleg.

Tarieven

Tarieven worden meegedeeld bij aanmelding (telefonisch of per mail). Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), wordt er een afspraak gemaakt.

Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt na de therapiesessie in cash geld of via bankapp/payconic. Workshops en kampjes worden op voorhand betaald via overschrijving (= bevestiging van inschrijving).

Aansprakelijkheid

Het advies van Dagje Boets Kinder – en gezinstherapie is oplossingsgericht. Dagje Boets Kinder – en gezinstherapie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouders of verzorgers van het kind bezoekt Dagje Boets Kinder – en gezinstherapie de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dagje Boets Kinder – en gezinstherapie rekent dit aan de ouders/verzorgers van het kind aan. Op verzoek van de cliënt of de ouders van cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt.

Begeleiding kinderen t/m 18 jaar

Dagje Boets Kinder – en gezinstherapie is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Dagje Boets Kinder – en gezinstherapie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Dagje Boets Kinder – en gezinstherapie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder of verzorger. Bij toestemming tot therapiesessie gaat de ouder akkoord met deze algemene voorwaarden.