Bemiddeling / coördinerende functie

Bemiddeling / coördinerende functie

In mijn begeleidingen merk ik dat gezinnen vaak met verscheidene externen (huisarts, school, kinderarts, hulpverleners,…) samenwerken.
Ieder werkt goed op zijn eigen domein, maar er blijkt weinig overkoepelend overleg te zijn. Daardoor mist het vaak een gezamenlijke visie en doel.
Een taak die ik voor jullie kan opnemen, is het luisteren naar en bevragen van alle partijen, ze indien nodig bij elkaar brengen en een gezamenlijk eenduidig doel formuleren.

Meer info nodig?