Gezinstherapie

Gezinstherapie

Gezinnen veranderen door de jaren heen. Elk gezin gaat typisch door een aantal fasen: de geboorte van een kind, de periode met peuters en kleuters, opgroeiende pubers, kinderen die het nest verlaten,…
Elke fase en elke overgang naar een nieuwe fase brengt beweging en soms spanningen met zich mee.
Ook wijzigingen in de gezinssituatie (zoals na een echtscheiding, het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin of het verlies van een gezinslid) vragen een enorme aanpassing van de gezinsleden.       

In gezinstherapie wordt er ruimte gemaakt om even bij alle veranderingen stil te staan.
Ook gaan we zoeken naar steeds terugkerende patronen, systemen en onderlinge verhoudingen die leven binnen het gezin. We bekijken welk effect deze hebben op de gevoelens, de ervaringen en de reacties van elk gezinslid.
Er wordt ook gekeken naar jullie ‘gezinscultuur’, dat is de manier waarop jullie met elkaar omgaan, de normen en waarden die jullie als gezin belangrijk vinden.
Door hier samen bij stil te staan, groeien er nieuwe inzichten en begrip – waardoor er op een andere manier met elkaar kan worden omgegaan. Gezinsleden krijgen zo een andere visie op de problemen, op zichzelf en op de anderen.

Gezinstherapie heeft als doel om de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren.
Gevolg is dat gezinsleden elkaar en elkaars bedoelingen of intenties beter begrijpen, weer dichter in contact kunnen komen met elkaar, zich veilig kunnen voelen bij elkaar of zaken uit het verleden kunnen afronden.
Je kan met het hele gezin - of gezinsleden apart - op gesprek komen.

Voorbeeldzorgen die samen bekeken kunnen worden:

Rouw en verlies:

Er bestaat een grote verscheidenheid in rouwreacties. Iedere mens, ieder gezin en iedere cultuur gaat op een andere manier om met verlies. In de therapie maken we plek voor die verschillende verhalen, voor ieders ervaring.
Verdriet kan ervoor zorgen dat het lijkt alsof alle verbinding tussen gezinsleden even weg is.  Maar zelfs vanuit een enorme machteloosheid en intense pijn kunnen nieuwe connecties gezocht en gevonden worden. Verbindingen die ervoor zorgen dat we opnieuw de kracht vinden in onszelf om te groeien, zodat we als individu, als koppel en als gezin verder op weg kunnen.

Eigenheid:

Binnen eenzelfde gezin kan het gebeuren dat ieder gezinslid de wereld zo anders en verschillend aanvoelt. Je plek in de rij, je karakter en genetische aanleg, de bril die je opzet…het bepaalt allemaal je eigen waarheid.
Leren samenleven met al die verschillende ‘waarheden’ in één gezin,  ‘vertalen’ van elkaars goede intenties, proberen begrijpen wat de ander écht bedoelt…het zijn waardevolle vaardigheden om in je gezin tot echt contact en begrip te kunnen komen. Vaardigheden waarbij ik jullie kan begeleiden en sturen.

Familiethema’s (intergenerationeel):

Kinderen kunnen met hun gedrag aan thema’s raken, die al generaties lang (bewust of onbewust, besproken of onbesproken) in een familie voorkomen.
Dit kan een ingangspoort zijn om samen op gesprek te komen en zo bepaalde systemen/dynamieken te doorbreken en te beëindigen.

Meer info nodig?