Ouderbegeleiding / oudergesprekken

Ouderbegeleiding / oudergesprekken

Soms heb je als ouder behoefte aan extra informatie, ondersteuning, een luisterend oor of een frisse blik. Dat kan in een oudergesprek.
Samen nadenken en komen tot meer inzicht in de dynamieken van jouw gezin, kan al verlichtend werken.
Het doel is minder belasting en zwaarte ervaren als ouder en meer ‘verademing en geruststelling’  brengen.

Mijn missie is om ouders te inspireren door op een positieve wijze naar kinderen, zichzelf en opvoeden te kijken.

Voorbeeld van mogelijke zorgen die samen bekeken kunnen worden:

Opvoedkundige problemen

Zoals driftbuien, niet-luisteren, grenzen stellen, loslaten, eet-en slaapproblemen,...
Samen proberen we de boodschap achter het ongewenste gedrag van je kind beter te begrijpen en zoeken we concrete handvaten die op jouw unieke kind een effect hebben.
Ouders ondersteunen en zelfzekerder maken in de opvoeding van hun kind staat hierbij centraal.

Zorgen rond echtscheiding en nieuw-samengesteld gezin:

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel ouders als kinderen.
Kinderen ‘rouwen’ op hun eigen manier om hun veilige wereld die instort. Ze voelen zich verscheurd tussen twee werelden of hebben soms het gevoel te moeten kiezen.
Als therapeut kan ik helpen om deze intense periode zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Vragen als:

  • Hoe vertel ik mijn kind over de echtscheiding?
  • Wat met rouwgevoelens en loyauteitsconflicten?
  • Mijn kind lijkt veranderd…
  • Mijn kind wil niet naar de andere ouder…

Samen zoeken we naar gepaste oplossingen en ondersteuning voor elk gezinslid.

Ook nadien, als ouders een nieuwe relatie aangaan of een nieuw samengesteld gezin proberen vormen, brengt dit heel wat uitdagingen met zich mee.
Zelf bewust zijn van al deze verschillende dynamieken, is een start.
Als therapeut denk ik graag mee met jullie, zodat je als koppel goed voorbereid kan beginnen aan de nieuwe start.

Mogelijke moeilijkheden waar jullie op kunnen botsen:

  • Mijn kind functioneert niet in ons nieuwe gezin, wat nu?
  • Mijn nieuwe partner en ik denken anders over opvoeden, hoe verder?
  • Frustraties en spanningen tussen pluskinderen onderling of tussen een plusouder en pluskinderen
  • Welke (ouder)positie neem ik best in tegenover de kinderen van mijn partner?


Nadat er een diagnose bij je kind/jongere gesteld is:

Veel ouders voelen een grote nood aan extra kennis en informatie (psycho-educatie) , nadat er een diagnose werd gesteld. Informatie over de specifieke diagnose en begeleiding bij het omgaan met die bijzondere problematiek kan geboden worden.
Daarnaast is er ruimte om te zoeken hoe ouders (en eventueel in een later stadium ook broers en zussen) de diagnose kunnen verwerken en accepteren, zodat deze een plek kan krijgen in het gezin.

Vragen als:

  • Hoe ga je als gezin om met deze diagnose?
  • Hoe kan je je familie/gezinsleden helpen om zich aan te passen aan de noden van je kind?
  • Hoe kunnen jullie als ouders omgaan met de emoties en de onmacht, de bezorgdheid over de toekomst, de onwetendheid of het onbegrip in jullie omgeving?

Parallel aan de individuele kinder- en jongerenpsychotherapie loopt ook steeds een spoor met de ouders.
Aandacht voor de beleving van de ouders en het effectief functioneren van het kind/jongere (thuis, op school…) komen hierbij aan bod.

Meer info nodig?